Doanh nghiệp và COVID-19

Cần làm rõ đối tượng được hỗ trợ khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Jul 4 2022 13:00 GMT+7

DIENDANDOANHNGHIEP.VN. Góp ý Dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, VCCI cho rằng, cần làm rõ đối tượng được hỗ trợ…

Trả lời Công văn số 3013/BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, cần làm rõ đối tượng được hỗ trợ khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Cần làm rõ đối tượng được hỗ trợ khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh - Ảnh minh họa

Cụ thể đối tượng được hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ (khoản 3 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định 02/2017/NĐ-CP).

Theo VCCI, đối tượng được hỗ trợ, quy định tại khoản 1 Điều 1 Dự thảo (sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị định 02/2017/NĐ-CP) thì phạm vi điều chỉnh của Dự thảo là “hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh”. Như vậy, đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tại, dịch bệnh.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 1 Dự thảo cũng xác định “Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp” là một trong những đối tượng được hỗ trợ. Quy định này đưa đến cách hiểu doanh nghiệp hoạt động trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh sẽ được hỗ trợ.

VCCI cho rằng, điều này dường như chưa phù hợp với phạm vi điều chỉnh quy định tại khoản 1 Điều 1 Dự thảo. Mặt khác, ngoài đối tượng là doanh nghiệp còn có hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng là chủ thể kinh doanh có thể bị thiệt hại bởi dịch bệnh, thiên tai. Việc Dự thảo chỉ quy định “doanh nghiệp” có thể bỏ sót các đối tượng này.

Vì vậy, VCCI đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại quy định này để đảm bảo xác định chính xác, bao quát đối tượng và thống nhất trong quy định.

VCCI cũng đề nghị Ban soạn thảo xem xét, nghiên cứu một số điều kiện liên quan đến hỗ trợ - Ảnh minh họa

“Về điều kiện hỗ trợ, khoản 2 Điều 4 (sửa đổi) quy định “trường hợp đặc biệt, chưa đủ điều kiện công bố dịch thì thời gian xảy ra thiệt hại là khoảng thời gian từ khi phát sinh ổ dịch đến khi kết thúc ổ dịch được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng tất cả các điều kiện …”. Khái niệm “trường hợp đặc biệt” là chưa đủ rõ ràng (như thế nào được cho là trường hợp đặc biệt?). Đề nghị Ban soạn thảo bỏ cụm từ này”, VCCI góp ý.

Cùng với đó, về thủ tục hỗ trợ, khoản 3 Điều 4 (sửa đổi) quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ phù hợp đặc thù của địa phương”.

VCCI đề nghị cân nhắc lại quy định này, vì đây là một dạng thủ tục hành chính, theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020, Ủy ban nhân dân không có thẩm quyền quy định về thủ tục hành chính.

“Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại khoản 3 Điều 4 (sửa đổi) đồng thời không bỏ mà sửa đổi quy định Điều 6 Nghị định 02/2017/NĐ-CP (nếu quy định này chưa phù hợp với thực tế)”, VCCI góp ý.

Ngoài ra, theo VCCI, mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất (khoản 4 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 02/2017/NĐ-CP). So với Nghị định 02/2017/NĐ-CP, Dự thảo đã điều chỉnh về các mức hỗ trợ đối với cây trồng, cây trồng lâm nghiệp, nuôi thủy, hải sản, sản xuất muối tuy nhiên đối với nuôi gia súc, gia cầm thì mức hỗ trợ vẫn giữ nguyên. Không rõ, tại sao đối với hoạt động sản xuất này lại không điều chỉnh về mức hỗ trợ, trong khi tại Tờ trình đã phản ánh bất cập về mức hỗ trợ tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP.

VCCI, đề nghị Ban soạn thảo giải trình vấn đề trên và cân nhắc tăng mức hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm.

 

ANH KHÔI

 

Nguồn: enternews.vn

 

 

Trang 1 trong tổng số 35 trang (416 tin)