Kỷ luật lao động, Trách nhiệm vật chất

Các tình huống pháp luật: Những quy định cấm khi xử lý kỉ luật lao động

DIENDANDOANHNGHIEP.VN VCCI mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp không chỉ tránh được những rủi ro về pháp luật lao động, mà còn hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các tình huống pháp luật: Người lao động bị cho thôi việc với lý do thay đổi cơ cấu?

DIENDANDOANHNGHIEP.VN. VCCI mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp không chỉ tránh được những rủi ro về pháp luật lao động, mà còn hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.