Bình đẳng giới

Hội thảo ASEAN: Đào tạo thực hiện hướng dẫn ASEAN về lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm hướng tới việc làm bền vững cho tất cả

Ngày 4-6/5/2021 tại Hà Nội diễn ra hội thảo ASEAN “Đào tạo thực hiện hướng dẫn ASEAN về lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm hướng tới việc làm bền vũng cho tất cả”

ILO: Bất bình đẳng giới không phải là điều đúng đắn và không tốt cho Việt Nam

Bất bình đẳng giới trên thị trường lao động Việt Nam bắt nguồn từ những chuẩn mực xã hội truyền thống, văn hóa và cách thức tổ chức doanh nghiệp phổ biến ở cả khu vực công và tư, cũng như từ việc thiếu tiếng nói của phụ nữ tại nơi làm việc thông qua chức năng đại diện công đoàn và thương lượng tập thể.

Tranh cãi về bình đẳng giới trong Luật Lao động

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi chỉ còn 10 ngày nữa sẽ được trình Quốc hội để thông qua. Nhưng tới nay, nhiều nội dung có liên quan tới bình đẳng giới, quyền lợi của lao động nữ vẫn đang vướng nhiều tranh cãi.

Thúc đẩy bình đẳng giới trong sản xuất - kinh doanh

Vấn đề mấu chốt trong việc thực hiện bình đẳng giới chính là tư duy của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Thực hiện Bình đẳng giới tại nơi làm việc - Cơ hội lớn cho Doanh nghiệp

Sáng nay, ngày 5/4/2019, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với tổ chức Oxfam, CARE quốc tế tại Việt Nam, Viện iSEE, dưới sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và sáng kiến của Chính phủ ÚC Investing in Women tổ chức Hội thảo đối thoại “Bình đẳng giới tại nơi làm việc và những điểm mới trong Bộ Luật lao động sửa đổi - Cơ hội cho Doanh nghiệp”.

[Hà Tĩnh] Tập huấn thúc đẩy Bình đẳng giới tại nơi làm việc và cập nhật tình hình sửa đổi Bộ Luật lao động

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đàn bà có quyền bình đẳng với đàn ông về mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, gia đình”. Trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và quốc tế, ngoài việc phát triển mạnh về kinh tế, Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Doanh nghiệp.

[Vũng Tàu] Tập huấn Thúc đẩy Bình đẳng giới tại nơi làm việc và cập nhật tình hình sửa đối bộ Luật lao động

Tiếp nối thành công của các khoá tập huấn trước, ngày 14/3/2019, tại Vũng Tàu, Văn phòng Giới sử dụng lao động/ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với VCCI chi nhánh Vũng Tàu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức Oxfam, Australian AID, Investing Women, CARE, iSEE tổ chức Khoá Tập huấn Thúc đẩy Bình Đẳng Giới tại nơi làm Việc và cập nhật tình hình sửa đổi Bộ Luật lao động.

[Tp.HUẾ] Tập huấn thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc và cập nhật tình hình sửa đổi Bộ Luật lao động.

“Bình đẳng giới không chỉ mang lại lợi ích cụ thể cho nữ giới mà là đem lại điều kiện làm việc tốt hơn cho cả hai giới đồng thời tạo cơ hội tốt nhất cho người lao động nói lên tiếng nói của mình”

Khoá tập huấn Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc và cập nhật tình hình sửa đổi Bộ Luật Lao động

Sáng nay, ngày 19/12/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các tổ chức Oxfam, Australian AID, Investing Women, CARE, iSEE tổ chức Khoá tập huấn Thúc đẩy Bình đẳng giới tại nơi làm việc và cập nhật tình hình sửa đổi Bộ Luật Lao động.

Thực hiện Bình đẳng giới tạo nên bước tiến ngoạn mục cho doanh nghiệp

Việt Nam là một trong những quốc gia có Luật bình đẳng giới tiến bộ nhất Châu Á. Theo đánh giá mới nhất của Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2018, Việt Nam xếp thứ 6 trong 10 quốc gia Bình đẳng nhất về giới tính. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt Bình đẳng giới tại nơi làm việc và tạo ra những bước tiến đáng kể cho công việc sản xuất kinh doanh của mình.

[Đà Nẵng] Tập huấn Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc và cập nhật tình hình sửa đổi Bộ Luật Lao động

Hôm nay, ngày 19/12/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các tổ chức Oxfam, Australian AID, Investing Women, CARE, iSEE tổ chức Khoá tập huấn Thúc đẩy Bình đẳng giới tại nơi làm việc và cập nhật tình hình sửa đổi Bộ Luật Lao động.

Hội thảo Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc và những điểm mới trong dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi

Ngày 27 tháng 11 năm 2018, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA/VCCI) tổ chức hội thảo Thúc đẩy Bình đẳng giới tại nơi làm việc và những điểm mới trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi.

Trang 1 trong tổng số 2 trang (21 tin)