Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số lao động khác

Các tình huống pháp luật: Trợ cấp cho người lao động nước ngoài sau khi thôi việc?

DIENDANDOANHNGHIEP.VN. VCCI mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp không chỉ tránh được những rủi ro về pháp luật lao động, mà còn hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.