Thỏa ước lao động và Quan hệ lao động

Khảo sát nghiên cứu về Hợp tác với Doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp

Feb 28 2018 12:00AM GMT + 7

Thực hiện quy định của Luật giáo dục Nghề nghiệp về việc đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đang tiến hành xây dựng báo cáo nghiên cứu về Hợp tác với Doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp, mức độ đáp ứng của học viên sau khi tốt nghiệp từ các cơ cở giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu lao động của doanh nghiệp nhằm đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của doanh nghiệp.

Kết quả nghiên cứu sẽ hỗ trợ các cơ quan nêu trên có cơ sở xây dựng các chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như đẩy mạnh sự liên kết giữa Doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nhằm phát huy sự tham gia của các doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp để từng bước hỗ trợ giải quyết việc làm, giúp học sinh, sinh viên sau khi ra trường có trình độ tay nghề, kỹ năng phù hợp với yêu cầu của Doanh nghiệp và thị trường lao động.

Quý doanh nghiệp quan tâm vui lòng download phiếu khảo sát và gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email: viminhvcci@gmail.com. Những thông tin do Quý vị cung cấp phục vụ cho mục đích nghiên cứu mức độ đáp ứng của học viên sau khi tốt nghiệp từ các cơ cở giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu lao động của doanh nghiệp nhằm đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của doanh nghiệp.

Thông tin thu thập được chỉ phục vụ cho nghiên cứu mà không sử dụng vào mục đích nào khác.

Doãn Giang

Trang 1 trong tổng số 2 trang (24 tin)