Thỏa ước lao động và Quan hệ lao động

Vì sao Samsung cắt giảm giờ làm tại Việt Nam?

DIENDANDOANHNGHIEP.VN. “Gã khổng lồ” công nghệ Hàn Quốc đang gặp khó khăn trong kinh doanh, có vẻ điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

Thông qua Nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động

(Chinhphu.vn) – Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về thời giờ làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động. Nghị quyết nêu rõ, nếu khi người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong 1 tháng.

Nới “trần” giờ làm thêm: Không thể cào bằng!

DIENDANDOANHNGHIEP.VN Doanh nghiệp đề xuất các ngành, lĩnh vực nào luật quy định không quá 200 giờ/năm thì nâng lên 300 giờ, còn các ngành đặc thù đang quy định 300 giờ/năm thì đề xuất nâng giới hạn lên 400 giờ/năm.

Tăng giờ làm thêm: Giải bài toán thiếu hụt lao động cục bộ

(Chinhphu.vn) – Đề xuất tăng giờ làm thêm là rất cần thiết do DN cần bảo đảm tiến độ các đơn hàng và người lao động cũng mong muốn làm thêm để tăng thu nhập. Tuy nhiên, điều chỉnh giờ làm cần thực hiện trên cơ sở bảo đảm sức khỏe cho người lao động và bù đắp bằng thu nhập hợp lý.

“Nới” giờ làm thêm là cần thiết

DIENDANDOANHNGHIEP.VN. Nhu cầu về lao động của doanh nghiệp hiện nay là rất lớn, cần có cơ chế, chính sách để dồn lực cho sản xuất ngay khi dịch bệnh được kiểm soát.

Đối thoại xã hội tại nơi làm việc nhấn mạnh giá trị cá nhân người lao động.

DIENDANDOANHNGHIEP.VN. Đối thoại xã hội tại nơi làm việc là vì lợi ích của cả chủ doanh nghiệp và người sử dụng lao động, cũng như nhân viên và người lao động.

Một số điểm mới của bộ luật lao động năm 2019 về đối thoại tại nơi làm việc

So với Bộ luật Lao động năm 2012, các quy định về đối thoại tại nơi làm việc trong Bộ luật Lao động năm 2019 có nhiều điểm mới được sửa đổi và bổ sung, thể hiện sự linh hoạt và bảo đảm quyền tự quyết của các bên người sử dụng lao động hoặc tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp, phù hợp với quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường và bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Một số điểm mới của bộ luật lao động năm 2019 về thỏa ước lao động tập thể

So với Bộ luật Lao động năm 2012, các quy định về thỏa ước lao động tập thể trong Bộ luật Lao động năm 2019 có nhiều điểm mới được sửa đổi và bổ sung, thể hiện sự linh hoạt và bảo đảm quyền tự quyết của các bên người sử dụng lao động hoặc tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp, phù hợp với quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường và bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

Bình Dương: Xây dựng thoả ước nhóm doanh nghiệp ngành may

Công đoàn các KCN Bình Dương tổ chức Hội thảo về xây dựng thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhóm các Doanh nghiệp ngành may.

Trang 1 trong tổng số 3 trang (25 tin)