Hoạt động

ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII: Công bố danh sách trúng cử Ban chấp hành VCCI khoá VII

Diendandoanhnghiep.vn. Đại hội VCCI lần thứ VII nhiệm kỳ 2021-2026 đã công bố bầu cử 93 Uỷ viên Ban chấp hành có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đối với cá nhân, doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức có đại diện tham gia.

ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII: Thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Diendandoanhnghiep.vn. VCCI và các hiệp hội ngành hàng cần tăng cường sự phối hợp để tiếp tục kiến nghị, đề xuất những chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người lao động và doanh nghiệp.

ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII: Nâng cao năng lực hiệp hội địa phương

Diendandoanhnghiep.vn. Vai trò đầu tiên và quan trọng nhất của các Hiệp hội doanh nghiệp địa phương, chính là vai trò Liên kết – Cầu nối – Điểm tựa cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh.

Tập huấn hợp tác có hiệu quả tại nơi làm việc

Ngày 15/12/2021, trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong chuỗi cung ứng ngành điện tử”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức tập huấn hợp tác có hiệu quả tại nơi làm việc bằng hình thức trực tuyến.

Tập huấn quản lý rủi ro tại nơi làm việc cho các doanh nghiệp điện tử

Ngày 07/12/2021, trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong chuỗi cung ứng ngành điện tử”, Phòng thưong mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức tập huấn quản lý rủi ro tại nơi làm việc cho các doanh nghiệp điện tử bằng hình thức trực tuyến.

Khóa đào tạo trực tuyến dành cho doanh nghiệp điện tử

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), các khóa tập huấn cho doanh nghiệp điện tử tiếp tục được tổ chức trong tháng 12 năm 2021 nhằm tăng cường năng lực, hỗ trợ doanh nghiệp điện tử phục hồi tốt hơn.

Tập huấn hướng dẫn áp dụng các quy định pháp luật lao động nhằm tăng cường thực hành lao động có trách nhiệm trong các doanh nghiệp ngành điện tử

Ngoài việc đóng vai trò quan trọng trong tổng thể phát triển kinh tế, ngành điện tử còn là ngành tạo ra việc làm nhất tại Việt Nam trong thập kỷ qua, với khoảng 1 triệu lao động. Tuy nhiên, với sự tham gia mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng với những thay đổi của pháp luật lao động, cũng là sức ép cho các doanh nghiệp phải thích nghi và tuân thủ để nâng cao năng suất lao động, đảm bảo phát triển bền vững, thúc đẩy thực hành lao động có trách nhiệm trong doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Khóa tập huấn phát triển kỹ năng mềm cho lao động trẻ trong doanh nghiệp 26-27/10/2021

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tổ chức khóa tập huấn phát triển kỹ năng mềm cho lao động trẻ trong doanh nghiệp từ 26-27/10/2021 tại Hà Nội. Đây là khóa tập huấn tiếp theo khóa tập huấn giảng viên được tổ chức vào tháng 4/2021 dành cho lao động trẻ trong doanh nghiệp (bao gồm cả khối sản xuất và khối văn phòng).

Tập huấn hướng dẫn thực thi pháp luật lao động dành cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ngành điện tử

Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong chuỗi cung ứng ngành điện tử”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức chuỗi tập huấn hướng dẫn thực thi pháp luật lao động dành cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ngành điện tử. Buổi tập huấn đầu tiên với chủ đề về bảo hiểm xã hội được tổ chức vào ngày 14/10/2021 bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

Tập huấn “Xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục cho các doanh nghiệp điện tử” bằng hình thức trực tuyến.

Ngày 8/10/2021, trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong chuỗi cung ứng ngành điện tử”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức tập huấn “Xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục cho các doanh nghiệp điện tử” bằng hình thức trực tuyến.

Trang 1 trong tổng số 13 trang (149 tin)