Doanh nghiệp và COVID-19

PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆPVỀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID – 19 ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM TẠI DOANH NGHIỆP

Jul 20 2021 13:00AM GMT +7

Hiện nay, tiến trình tiêm chủng vắc xin đã mang lại những kết quả khả quan tại nhiều nước trên thế giới, mở ra hy vọng vươt qua đại dịch Covid-19, song  dịch bệnh trên thế giới và trong khu vực vẫn đang diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ tư bắt đầu vào cuối tháng 4/2021 trở thành đợt bùng dịch mạnh nhất cho đến nay. Nghiêm trọng hơn, nó đã lan tới các khu công nghiệp trên địa bàn một số địa phương, đặc biệt là Bắc Giang và Bắc Ninh, và một số tỉnh khác, gây gián đoạn hoạt động của nhiều nhà máy, tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập và sức khỏe của người lao động. Đợt bùng phát này càng cho thấy rõ hơn tầm quan trọng của các biện pháp dự phòng trong đó bao gồm cả chương trình tiêm chủng Covid-19 đang được Chính phủ nỗ lực thúc đẩy.  

Trước tình hình trên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cung với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) triển khai cuộc Khảo sát nhanh về tác động của đại dịch Covid 19 đến lao động – việc làm nhằm thu thập thông tin phục vụ đánh giá tác động của dịch bệnh, đặc biệt làn sóng dịch lần thứ 4, đến tình hình lao động việc làm tại doanh nghiệp, kinh nghiệm xử lý khủng khoảng và yêu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp. Các kết quả từ khảo sát sẽ được tổng hợp và đưa ra những kiến nghị đúng đắn, kịp thời tới các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các bên liên quan để giúp doanh nghiệp vượt qua khủng khoảng và tiếp tục phát triển bền vững sau đại dịch Covid-19.


VCCI trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp tham gia vào cuộc khảo sát nêu trên bằng cách truy cập đường link: https://bit.ly/Phieukhaosatdn

Trang 1 trong tổng số 35 trang (416 tin)