Bình đẳng giới

Cuộc khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp về thông điệp truyền thông Bình đẳng Giới tại nơi làm việc

Doãn Giang Oct 21 2018 11:00AM GMT +7

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và tổ chức Oxfam tại Việt Nam thực hiện dự án Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc trong Bộ Luật Lao động, VCCI hiện đang triển khai các hoạt động truyền thông cho cộng đồng doanh nghiệp về thúc đẩy bình đẳng giới (BĐG) tại nơi làm việc để hướng tới mục tiêu giúp doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của chính sách pháp luật lao động, thúc đẩy năng suất lao động và sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Để chuẩn bị cho chiến dịch truyền thông, VCCI xin Tham vấn ý kiến doanh nghiệp về thông điệp truyền thông thúc đẩy BĐG tại nơi làm việc.

Để cung cấp thông tin phục vụ dự án, Văn phòng Giới sử dụng lao động tổ chức cuộc khảo sát trực tuyến nhằm thu thập các thông tin như sau:

- Cho ý kiến về thông điệp truyền thông cho doanh nghiệp về 4 chủ đề thuộc bình đẳng giới tại nơi làm việc;

- Nêu rõ các lợi ích đối với doanh nghiệp khi thực hiện bình đẳng vgiới tại nơi làm việc.

- Chia sẻ các kênh thông tin để tiếp cận doanh nghiệp có hiệu quả

Quý doanh nghiệp, cơ quan quan tâm tới pháp luật lao động và bình đẳng giới đều được hoan nghênh tham gia cuộc khảo sát này. Phiếu khảo sát sẽ được gửi trực tiếp tới từng người trả lời theo đường dẫn: https://goo.gl/forms/A1PcuciFbBSqRNTB3

Phiếu khảo sát không có tên người trả lời; toàn bộ thông tin thu thập được trong cuộc khảo sát chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Xin Quý vị vui lòng điền thông tin vào phiếu khảo sát bằng việc chọn vào các phương án trả lời phù hợp nhất.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

Trang 1 trong tổng số 3 trang (29 tin)