Tham gia ý kiến

KHẢO SÁT Ý KIẾN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP VỀ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID – 19 ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM

MinhTu Do Mar 26 2020 9:30AM GMT + 7

Hiện nay đại dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường và tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập và sức khỏe của người lao động. Cuộc khảo sát này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành nhằm thu thập thông tin đánh giá nhanh tình hình lao động, việc làm tại doanh nghiệp và yêu cầu cấp bách của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Từ đó, VCCI sẽ  tổng hợp và gửi những kiến nghị đúng đắn, kịp thời tới các cơ quan quản lý Nhà nước để giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra. Chúng tôi cam kết các thông tin Doanh nghiệp chia sẻ chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Phiếu khảo sát theo đường dẫn:

Phiếu khảo sát danh cho Doanh nghiệp:

https://forms.gle/Mc24jUXcf935ZQRA7

 

Phiếu khảo sát dành cho Hiệp hội Doanh nghiệp:

https://forms.gle/uh1Fc2BmRWkpWETe9

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị!