Hợp đồng lao động

Các tình huống pháp luật lao động: Chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động tự ý bỏ việc?

DIENDANDOANHNGHIEP.VN. VCCI mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp không chỉ tránh được những rủi ro về pháp luật lao động, mà còn hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các tình huống pháp luật lao động: Ký hợp đồng với người đại diện cho nhóm người lao động cần lưu ý những điều kiện?

DIENDANDOANHNGHIEP.VN. VCCI mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp không chỉ tránh được những rủi ro về pháp luật lao động, mà còn hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các tình huống pháp luật lao động: Ký hợp đồng lao động mà không ghi thời hạn kết thúc?

DIENDANDOANHNGHIEP.VN. VCCI mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp không chỉ tránh được những rủi ro về pháp luật lao động, mà còn hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các tình huống pháp luật lao động: Từ hợp đồng lao động bằng văn bản sang hợp đồng điện tử cần điều kiện gì?

DIENDANDOANHNGHIEP.VN VCCI mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp không chỉ tránh được những rủi ro về pháp luật lao động, mà còn hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trang 1 trong tổng số 2 trang (14 tin)