Sự kiện

11/1/2023: Khóa tập huấn “Nhận diện và quản lý rủi ro trong tuân thủ các quy định pháp luật lao động và thực hiện trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp”

Trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy Quyền trẻ em và các nguyên tắc Kinh doanh trong doanh nghiệp Việt Nam (Dự án CRBP), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Khóa tập huấn “Nhận diện và quản lý rủi ro trong tuân thủ các quy định pháp luật lao động và thực hiện trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp” ngày 11/1/2024 tại Hà Nội và 13/1/2024 tại TP.HCM.

7-8/12/2023: VCCI thúc đẩy phát triển kỹ năng lao động hướng tới công bằng

DIENDANDOANHNGHIEP.VN Phát triển kỹ năng, phát triển kỹ năng xanh cho lao động phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động hướng tới công bằng và phát triển bền vững.

3/11/2023: Phổ biến, tư vấn, đối thoại về chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày 02/11/2023 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và ngày 03/11/2023, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, đối thoại, tư vấn về chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) với đại diện của hơn 200 doanh nghiệp. đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn hai tỉnh.

14-15/9/2023: Tập huấn Kỹ năng đào tạo của giảng viên nội bộ

Trong khuôn khổ Chương trình tư vấn Doanh nghiệp thuộc Dự án thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong chuỗi cung ứng các doanh nghiệp điện tử, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức tập huấn Kỹ năng đào tạo của giảng viên nội bộ cho các doanh nghiệp điện tử ngày 14-15/9/2023.

13/9/2023: Tập huấn kỹ năng mềm cho người lao động trong doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Chương trình tư vấn Doanh nghiệp thuộc Dự án thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong chuỗi cung ứng ngành điện tử tại Việt Nam, Liên đoànThương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tổ chức khóa tập huấn phát triển kỹ năng mềm cho lao động .

8/9/2023: Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp

Trong khuôn khổ các hoạt động cho Liên minh các doanh nghiệp điện tử nhằm thúc đẩy tuân thủ pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội về lao động, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức khóa tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp điện tử và mở rộng ngày 8/9/2023 tại TP. HCM

31/8/2023: Tập huấn nâng cao nhận thức về giới tại Bắc Ninh

Trong khuôn khổ Chương trình tư vấn thuộc Dự án thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong các doanh nghiệp điện tử, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức khóa tập huấn nâng cao nhận thức về giới vào ngày 31/8/2023 tại Bắc Ninh.

29/8/2023: Tập huấn trách nhiệm thẩm định trong chuỗi cung ứng ngày 29/8/2023

Trong khuôn khổ các hoạt động nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về trách nhiệm thẩm định chuỗi cung ứng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn trách nhiệm thẩm định trong chuỗi cung ứng tại Bình Định ngày 29/8/2023.

17-18/8/2023: Tập huấn cơ chế giải quyết khiếu nại hiệu quả ngày 17-18/8/2023

Trong khuôn khổ Chương trình tư vấn thuộc Dự án thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong các doanh nghiệp điện tử, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức khóa tập huấn cơ chế giải quyết khiếu nại hiệu quả ngày 17-18/8/2023 tại Hà Nội.

22-23/6/2023: Tập huấn “Quyền và nghĩa vụ của công đoàn và ban quản lý trong quan hệ lao động”

Ngày 22-23/6/2023, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Văn phòng Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức khóa tập huấn với nội dụng “Quyền và nghĩa vụ của công đoàn và ban quản lý trong quan hệ lao động”.

18, 22, 29/10/2022: Tập huấn về Chính sách an sinh xã hội và vai trò của các doanh nghiệp tại Tp.HCM, Daklak và Cần Thơ

Trong các ngày 18, 22, 29 tháng 10 năm 2022, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức 03 khóa tập huấn về chính sách an sinh xã hội và vai trò của các doanh nghiệp.

Trang 1 trong tổng số 7 trang (75 tin)