Quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xử lý Quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong Dự thảo Bộ Luật lao động sửa đổi

Lần đầu tiên, hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc được giải thích một cách chi tiết trong một Bộ luật. Cụ thể, theo khoản 10 Điều 3 dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

Hội thảo Nhận diện Quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Ngày 30-31/5/2018, taị Hà Nội Văn phòng Giới sử dụng lao động đã tổ chức Hội thảo nhận diện quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Tọa đàm về dự thảo Công ước chấm dứt bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc

Sáng 10.5, Bộ LĐTBXH và Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm về dự thảo Công ước ILO về chấm dứt bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc.

Doanh nghiệp có lợi nếu áp dụng quy tắc ứng xử quấy rồi tình dục

Doanh nghiệp không áp dụng bộ quy tắc ứng xử quấy rối tình dục tại nơi làm việc sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và cơ hội mở rộng thị trường', bà Lisa Wong, chuyên gia nghiên cứu về giới của Tổ chức lao động thế giới (ILO) khẳng định.

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Bộ Luật Lao động 2012 đã đưa vào điều khoản nghiêm cấm quấy rối tình dục trong môi trường làm việc (thông tư hướng dẫn đang được xây dựng). Ở Việt Nam, quấy rối tình dục tại nơi làm việc và trong xã hội được nhìn nhận như một vấn đề nhạy cảm, khó nói nên có rất ít thông tin để chia sẻ và dẫn tới rất nhiều nạn nhân không hiểu rõ hình thức nào có thể được coi là quấy rối tình dục.