Văn phòng Giới sử dụng lao động

Tập huấn kỹ năng mềm cho người lao động trong doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Chương trình tư vấn Doanh nghiệp thuộc Dự án thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong chuỗi cung ứng ngành điện tử tại Việt Nam, Liên đoànThương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tổ chức khóa tập huấn phát triển kỹ năng mềm cho lao động .

Tập huấn trách nhiệm thẩm định trong chuỗi cung ứng ngày 29/8/2023

Trong khuôn khổ các hoạt động nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về trách nhiệm thẩm định chuỗi cung ứng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn trách nhiệm thẩm định trong chuỗi cung ứng tại Bình Định ngày 29/8/2023.

Tập huấn cơ chế giải quyết khiếu nại hiệu quả ngày 17-18/8/2023

Trong khuôn khổ Chương trình tư vấn thuộc Dự án thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong các doanh nghiệp điện tử, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức khóa tập huấn cơ chế giải quyết khiếu nại hiệu quả ngày 17-18/8/2023 tại Hà Nội.

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp điện tử

Trong khuôn khổ các hoạt động cho Liên minh các doanh nghiệp điện tử nhằm thúc đẩy tuân thủ pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội về lao động, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức khóa tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp điện tử ngày 15/8/2023 tại Hải Phòng.

Hội thảo ngành Điện tử: “Cung ứng nhân lực và thuê lại lao động – quy định pháp luật và thực tiễn tại doanh nghiệp” ngày 16/11/2022 tại Hà Nội

Trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong chuỗi cung ứng ngành điện tử”, ngày 16/11/2022 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức Hội thảo ngành Điện tử: “Cung ứng nhân lực và thuê lại lao động – quy định pháp luật và thực tiễn tại doanh nghiệp”.

Tập huấn “Pháp luật lao động và nhận diện lao động cuỡng bức theo Công ước của ILO”

Thực hiện chuơng trình công tác năm 2022 về tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho doanh nghiệp, nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả những quy định liên quan pháp luật lao động cũng như một số quy định mới trong Bộ Luật lao động 2019 và nhận diện lao động cuỡng bức theo công ước ILO, ngày 11/11/2022 tại Thanh Hóa, Văn phòng Giới sử dụng lao động - VCCI tổ chức lớp tập huấn cho doanh nghiệp “Pháp luật lao động và nhận diện về lao động cưỡng bức theo Công ước số 29 và Công ước số 105 của ILO”. Báo cáo viên khóa tập huấn có TS. Đỗ Ngân Bình Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật - Trường Đại học Luật Hà Nội và đại diện Văn phòng Giới sử dụng lao động, đại diện VCCI tại Thanh Hóa, cùng với sự tham dự của hơn 100 đại diện từ các doanh nghiệp tại Thanh Hóa.

Nâng cao năng lực doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ

Các doanh nghiệp phải tăng cường áp dụng các giải pháp linh hoạt trong quản lý, điều hành sản xuất, thúc đẩy sáng kiến, đổi mới mô hình kinh doanh để nâng cao năng lực ngành công nghiệp hỗ trợ.

Tập huấn “Pháp luật lao động về Tiền lương - Cập nhật quy định mới và giải quyết một số tình huống trong thực tiễn” ngày 11/08/2022 tại Bình Định.

Nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả những quy định liên quan pháp luật lao động về Tiền lương cũng như một số quy định mới trong Bộ Luật lao động 2019.

Kỹ năng mềm, Thềm phát triển

Ngày 25/7/2022, kết thúc giai đoạn 1 về đào tạo đội ngũ tập huấn viên nội bộ thúc đẩy kỹ năng mềm cho người lao động trong doanh nghiệp tại Maxport Limited (Việt Nam).

Tập huấn “Nhận diện rủi ro pháp luật liên quan đến phân biệt đối xử và quấy rối tình dục tại nơi làm việc”

Văn phòng Giới sử dụng lao động - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức 2 khóa tập huấn “Nhận diện rủi ro pháp luật liên quan đến phân biệt đối xử và quấy rối tình dục tại nơi làm việc” tại Đà Nẵng (ngày 19/4/2022) và tại Nha Trang (ngày 5/5/2022).

Trang 1 trong tổng số 6 trang (65 tin)