Văn phòng Giới sử dụng lao động

Hội thảo ngành Điện tử: “Cung ứng nhân lực và thuê lại lao động – quy định pháp luật và thực tiễn tại doanh nghiệp” ngày 16/11/2022 tại Hà Nội

Trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong chuỗi cung ứng ngành điện tử”, ngày 16/11/2022 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức Hội thảo ngành Điện tử: “Cung ứng nhân lực và thuê lại lao động – quy định pháp luật và thực tiễn tại doanh nghiệp”.

Tập huấn “Pháp luật lao động và nhận diện lao động cuỡng bức theo Công ước của ILO”

Thực hiện chuơng trình công tác năm 2022 về tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho doanh nghiệp, nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả những quy định liên quan pháp luật lao động cũng như một số quy định mới trong Bộ Luật lao động 2019 và nhận diện lao động cuỡng bức theo công ước ILO, ngày 11/11/2022 tại Thanh Hóa, Văn phòng Giới sử dụng lao động - VCCI tổ chức lớp tập huấn cho doanh nghiệp “Pháp luật lao động và nhận diện về lao động cưỡng bức theo Công ước số 29 và Công ước số 105 của ILO”. Báo cáo viên khóa tập huấn có TS. Đỗ Ngân Bình Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật - Trường Đại học Luật Hà Nội và đại diện Văn phòng Giới sử dụng lao động, đại diện VCCI tại Thanh Hóa, cùng với sự tham dự của hơn 100 đại diện từ các doanh nghiệp tại Thanh Hóa.

Nâng cao năng lực doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ

Các doanh nghiệp phải tăng cường áp dụng các giải pháp linh hoạt trong quản lý, điều hành sản xuất, thúc đẩy sáng kiến, đổi mới mô hình kinh doanh để nâng cao năng lực ngành công nghiệp hỗ trợ.

Tập huấn “Pháp luật lao động về Tiền lương - Cập nhật quy định mới và giải quyết một số tình huống trong thực tiễn” ngày 11/08/2022 tại Bình Định.

Nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả những quy định liên quan pháp luật lao động về Tiền lương cũng như một số quy định mới trong Bộ Luật lao động 2019.

Kỹ năng mềm, Thềm phát triển

Ngày 25/7/2022, kết thúc giai đoạn 1 về đào tạo đội ngũ tập huấn viên nội bộ thúc đẩy kỹ năng mềm cho người lao động trong doanh nghiệp tại Maxport Limited (Việt Nam).

Tập huấn “Nhận diện rủi ro pháp luật liên quan đến phân biệt đối xử và quấy rối tình dục tại nơi làm việc”

Văn phòng Giới sử dụng lao động - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức 2 khóa tập huấn “Nhận diện rủi ro pháp luật liên quan đến phân biệt đối xử và quấy rối tình dục tại nơi làm việc” tại Đà Nẵng (ngày 19/4/2022) và tại Nha Trang (ngày 5/5/2022).

Xây dựng đội ngũ tập huấn viên nội bộ thúc đẩy kỹ năng mềm cho người lao động trong doanh nghiệp tại Maxport Limited (Việt Nam)

Thái Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2022, tại nhà máy Maxport 9, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Công ty TNHH Maxport Limited (Viet Nam) đã tổ chức lễ khai mạc chương trình xây dựng đội ngũ tập huấn viên nội bộ thúc đẩy kỹ năng mềm cho người lao động.

Tập huấn hợp tác có hiệu quả tại nơi làm việc

Ngày 15/12/2021, trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong chuỗi cung ứng ngành điện tử”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức tập huấn hợp tác có hiệu quả tại nơi làm việc bằng hình thức trực tuyến.

Tập huấn quản lý rủi ro tại nơi làm việc cho các doanh nghiệp điện tử

Ngày 07/12/2021, trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong chuỗi cung ứng ngành điện tử”, Phòng thưong mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức tập huấn quản lý rủi ro tại nơi làm việc cho các doanh nghiệp điện tử bằng hình thức trực tuyến.

Khóa đào tạo trực tuyến dành cho doanh nghiệp điện tử

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), các khóa tập huấn cho doanh nghiệp điện tử tiếp tục được tổ chức trong tháng 12 năm 2021 nhằm tăng cường năng lực, hỗ trợ doanh nghiệp điện tử phục hồi tốt hơn.

Khóa tập huấn phát triển kỹ năng mềm cho lao động trẻ trong doanh nghiệp 26-27/10/2021

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tổ chức khóa tập huấn phát triển kỹ năng mềm cho lao động trẻ trong doanh nghiệp từ 26-27/10/2021 tại Hà Nội. Đây là khóa tập huấn tiếp theo khóa tập huấn giảng viên được tổ chức vào tháng 4/2021 dành cho lao động trẻ trong doanh nghiệp (bao gồm cả khối sản xuất và khối văn phòng).

Trang 1 trong tổng số 5 trang (60 tin)