Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi & Đáp Pháp luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Nov 25 2021 13:00 GMT+7

* Hỏi: Người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí trong thời gian đơn vị đang được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) thì có được giải quyết hưởng chế độ hưu trí không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg: Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động và người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

Như vậy, ngưởi sử dụng lao động nên sớm liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để đóng bù riêng cho người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng để giải quyết chế độ cho người lao động.

 

* Hỏi: Người lao động bị ốm trong thời gian đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) thì có được thánh toán chế độ bảo hiểm xã hội không?

Trả lời: Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) thì người sử dụng lao động vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng đầy đủ vào các Quỹ bảo hiểm xã hội còn lại: Quỹ ốm đau, thai sản; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trong thời gian này, người lao động bị ốm sẽ được giải quyết hưởng chế độ ốm đau theo quy định nếu đã nộp đủ hồ sơ và đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Văn phòng Giới sử dụng lao động sưu tầm, tổng hợp

Trang 1 trong tổng số 2 trang (22 tin)