Pháp luật lao động

38/2020/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản: còn hiệu lực
Số ký hiệu: 38/2020/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành: 3/4/2020
Ngày hiệu lực: 20/05/2020
Loại văn bản: Công ước
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Tổ chức lao động quốc tế
Tệp đính kèm: 20205415010-BEAVCCI.pdf
Quay lại