Tin tổng hợp

Doanh nghiệp chế xuất gặp “gánh nặng” thuế GTGT

Mar 26 2024 13:00 GMT+7

DIENDANDOANHNGHIEP.VN Luật Thuế GTGT hiện hành và dự thảo sửa đổi đều không có quy định về việc hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất làm gia tăng gánh nặng thuế GTGT cho doanh nghiệp.

Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024 và dự kiến sẽ xem xét dự thảo sửa đổi tại kỳ họp Quốc hội thường kỳ tháng 5/2024 và biểu quyết thông qua vào kỳ họp thường kỳ tháng 10/2024.

doanh nghiệp chế xuất bị loại bỏ khỏi nhóm đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 0%

Các doanh nghiệp chế xuất bị loại bỏ khỏi nhóm đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 0%.

Tuy nhiên, trong số các nội dung sửa đổi của dự thảo nêu trên, các doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về việc triển khai quy định: “Bãi bỏ áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với dịch vụ tiêu dùng trong khu phi thuế quan” cụ thể tại điểm a khoản 1 Điều 9.

“Chúng tôi cho rằng cần phải giữ nguyên theo quy định hiện hành là: “Áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với dịch vụ được tiêu dùng trong khu phi thuế quan””, ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) nhấn mạnh.

Đồng thời cho biết cả Luật Thuế GTGT hiện hành và dự thảo sửa đổi lần này đều không có quy định về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ này, do đó không tránh khỏi việc gia tăng gánh nặng lớn cho doanh nghiệp chế xuất vì gánh nặng thuế giá trị gia tăng.

Theo ông Hong Sun, dịch vụ tiêu dùng trong khu phi thuế quan là hoạt động phục vụ sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất, do đó việc áp thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ này chắc chắn sẽ cản trở hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu và đầu tư của doanh nghiệp chế xuất, đồng thời các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ này cho doanh nghiệp chế xuất cũng sẽ bị ảnh hưởng.

dòng tiền của các doanh nghiệp chế xuất bị ảnh hưởng, sức cạnh tranh giảm, dẫn đến tình trạng lỗ do tỷ suất lợi nhuận thường nhỏ hơn 10%.

Dòng tiền của các doanh nghiệp chế xuất bị ảnh hưởng, sức cạnh tranh giảm, dẫn đến tình trạng lỗ do tỷ suất lợi nhuận thường nhỏ hơn 10%.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Hải Vân, Phó Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, Deloitte Việt Nam cho rằng, việc doanh nghiệp chế xuất bị loại bỏ khỏi nhóm đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 0% vô hình trung khiến các doanh nghiệp nội địa cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất sẽ phải xuất hóa đơn GTGT 10%.

Theo bà Vân, vấn đề này đi ngược lại nguyên lý địa điểm tiêu dùng trong thuế GTGT về cung cấp cho khu phi thuế quan, tương đương xuất khẩu, dẫn tới doanh nghiệp chế xuất phải ghi nhận giá trị thuế GTGT lớn vào chi phí vì không có cơ chế hoàn.

Hệ quả là dòng tiền của các doanh nghiệp chế xuất bị ảnh hưởng, sức cạnh tranh giảm, dẫn đến tình trạng lỗ do tỷ suất lợi nhuận thường nhỏ hơn 10%. Việc loại bỏ nhóm dịch vụ cung cấp cho khu phi thuế quan ngay lập tức sẽ gây nên ảnh hưởng tài chính sâu rộng và tâm lý kinh doanh của các nhà đầu tư.

Từ thực tế này, đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc đề nghị khôi phục lại theo quy định hiện hành là: “Áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với dịch vụ được tiêu dùng trong khu phi thuế quan”.

THY HĂNG

https://diendandoanhnghiep.vn/doanh-nghiep-che-xuat-gap-ganh-nang-thue-gtgt-260832.html

Trang 1 trong tổng số 69 trang (817 tin)