Tin tổng hợp

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp

Sep 8 2023 13:00 GMT+7

Trong khuôn khổ các hoạt động cho Liên minh các doanh nghiệp điện tử nhằm thúc đẩy tuân thủ pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội về lao động, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức khóa tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp điện tử và mở rộng ngày 8/9/2023 tại TP. HCM

Tham dự tập huấn có ông Nguyễn Hoàng Hà, Cán bộ chương trình ILO, giảng viên bộ môn quản trị nguồn nhân lực, Đại học Lao động – Xã hội và gần 50 học viên là cán bộ an toàn, nhân sự thuộc các doanh nghiệp điện tử và một số doanh nghiệp ngành nghề khác tại TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Hà cho biết An toàn, vệ sinh lao động là một trong những ưu tiên thúc đẩy tuân thủ của ILO, được thể hiện qua Công ước số 155 về An toàn và Sức khỏe Lao động, 1981, được Việt Nam phê chuẩn năm 1994, và Công ước 187 về Khung chính sách thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động, được Việt Nam phê chuẩn năm 2006. Mục tiêu của tập huấn nhằm giúp các doanh nghiệp có thể nhận diện, đánh giá rủi ro trong bối cảnh mới và từ đó VCCI và ILO có thể hoàn thiện cuốn sổ tay hỏi đáp để làm tài liệu cho các doanh nghiệp điện tử tham khảo về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Các đại biểu có 1 ngày trao đổi, nghiên cứu về các yêu cầu và nguyên tắc thực hiện công tác ATVSLĐ trong bối cảnh mới; Nhận diện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan; Thiết lập hệ thống quản lý ATVSLĐ trong doanh nghiệp, Nhận diện mối nguy tại nơi làm việc, kỹ năng đánh giá rủi ro, thực hành tốt công tác quản lý ATVSLĐ trong doanh nghiệp.

Trang 1 trong tổng số 70 trang (831 tin)