Bình đẳng giới

Tập huấn nâng cao nhận thức về giới tại Bắc Ninh

Aug 31 2023 13:00 GMT+7

Trong khuôn khổ Chương trình tư vấn thuộc Dự án thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong các doanh nghiệp điện tử, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức khóa tập huấn nâng cao nhận thức về giới vào ngày 31/8/2023 tại Bắc Ninh.

Tham dự tập huấn có đại diện của Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI, ILO, giảng viên Đỗ Việt Dũng chương trình Betterwork Việt Nam và hơn 20 đại diện là các cán bộ chịu trách nhiệm về đối thoại xã hội hoặc thương lượng tại nơi làm việc, quản lý cấp trung (Nhân sự, Sản xuất), đại diện công đoàn cấp cơ sở, và nhóm đại diện đối thoại tại nhà máy.

Mục đích của khóa tập huấn nhằm giúp các đại diện của doanh nghiệp điện tử phân biệt sự khác nhau giữa giới và giới tính, hiểu được vai trò và kỳ vọng về giới tại nơi làm việc và trong xã hội, mối quan hệ quyền lực, trách nhiệm gia đình và các rào cản khác, xác định các cách thúc đẩy bình đẳng trong thực tế và trong chính sách về giới, giới thiệu kinh nghiệm trong việc phát triển và áp dụng chính sách về giới tại nơi làm việc, giảm phân biệt về giới tại nơi làm việc, đặc biệt là khi phát triển chính sách nhân sự.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể phân biệt được sự khác nhau giữa giới và giới tính, phân biệt được bình đẳng giới và công bằng giới, giải thích được giới và các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc tiếp cận cơ hội tại nơi làm việc, học được cách áp dụng giới trong thực tế và trong chính sách về giới, hiểu và thực hiện đúng vai trò và trách nhiệm để đạt được bình đẳng giới tại nhà máy.

Trang 1 trong tổng số 3 trang (29 tin)