Ấn phẩm

Khung chương trình Quốc gia về Việc làm Thỏa đáng tại Việt Nam giai đoạn 2022-2026: Tương lai việc làm do chúng ta tạo ra

Jul 27 2023 13:00 GMT+7

Đây là Khung chương trình Quốc gia về Việc làm Thỏa đáng tại Việt Nam lần thứ tư giữa ba bên bao gồm các cơ quan Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao để giải quyết các thách thức trong việc đảm bảo đem lại cơ hội làm việc có hiệu quả và thu nhập công bằng cho tất cả phụ nữ và nam giới ở Việt Nam; đảm bảo an toàn tại nơi làm việc và bảo trợ xã hội cho gia đình; viễn cảnh tốt đẹp hơn về phát triển cá nhân và hội nhập xã hội; sự tự do thể hiện mối quan tâm, tổ chức và tham gia của người dân vào những vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Khung chương trình Quốc gia về Việc làm Thỏa đáng lần thứ tư xác định ba ưu tiên quốc gia là: Đến năm 2026, người dân, đặc biệt là những người có nguy cơ bị bỏ lại phía sau sẽ:

- được hưởng lợi công bằng và đóng góp vào chuyển đổi kinh tế bền vững, bao trùm và có trách nhiệm giới dựa trên đổi mới, sáng tạo, làm chủ kinh doanh, nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và việc làm thỏa đáng;

- được hưởng lợi từ các dịch vụ xã hội và hệ thống an sinh xã hội có tính bao trùm, có trách nhiệm giới, nhạy cảm với người khuyết tật, công bằng, chi phí hợp lý và có chất lượng, với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững và trao quyền cho người dân để giúp họ phát huy tối đa tiềm năng của mình; và

- được hưởng lợi và đóng góp vào một xã hội công bằng, an toàn và bao trùm hơn dựa trên nền tảng quản trị công được cải thiện, các thể chế phản hồi nhanh hơn, tăng cường pháp quyền, tăng cường bảo vệ và tôn trọng quyền con người, bình đẳng giới và loại trừ mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Nguồn: ILO

File tài liệu: 2023727152619-BEAVCCI.pdf

Trang 1 trong tổng số 4 trang (39 tin)