Tin tổng hợp

Hà Nội nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng hiệu quả Hiệp định RCEP

Jun 17 2022 13:00 GMT+7

(HNMO) - Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp. Chú trọng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các chính sách, chương trình hỗ trợ về vốn, đào tạo, tiếp cận thông tin, công nghệ, thị trường… là những yêu cầu trong Kế hoạch số 162/KH-UBND (ngày 10-6-2022) của UBND thành phố về thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nêu rõ, để nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng hiệu quả Hiệp định RCEP, thành phố sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và các ngành sản xuất. Tăng cường hỗ trợ khoa học công nghệ, sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhằm tạo ra công nghệ sản xuất mới, thúc đẩy việc tạo ra những sản phẩm mới, hỗ trợ đưa sản phẩm mới ra thị trường trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển đổi số, áp dụng khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất tiên tiến theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, sinh thái, sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển các vùng chuyên canh tập trung, vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành Công nghiệp; phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, thúc đẩy đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, chủ động tham gia và tận dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành công nghiệp mới có lợi thế, từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu quốc gia, có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với đẩy mạnh các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại các nước tham gia Hiệp định RCEP, thành phố sẽ chú trọng đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho doanh nghiệp, nghiên cứu, khai thác thị trường thành viên; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp; thông qua các hiệp hội nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, thành phố sẽ định hướng cho các doanh nghiệp đổi mới văn hóa sản xuất, khởi nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

 

HOÀI THU

Nguồn: Báo Hànộimới

 

Trang 1 trong tổng số 69 trang (817 tin)