Tin tổng hợp

Nghị định 35/2022: Người lao động được tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp

Jun 10 2022 13:00 GMT+7

DIENDANDOANHNGHIEP.VN. Nghị định số 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế cho phép người lao động được tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Theo đó, bên cạnh việc bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính về thành lập khu công nghiệp , hoàn thiện điều kiện đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng,… Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế còn cho phép người lao động được tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp... đây được cho là một trong những quy định mới góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Cụ thể, Điều 25 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định, trường hợp tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp khi trong khu công nghiệp không có nơi thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú:

Chuyên gia, người lao động được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện theo quy định. Trong đó, đối với chuyên gia, người lao động là người Việt Nam thì thực hiện tạm trú, lưu trú theo quy định của pháp luật về cư trú. Đối với chuyên gia, người lao động là người nước ngoài thì thực hiện tạm trú theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở lưu trú được xây dựng tại phần diện tích đất dịch vụ của khu công nghiệp; bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Theo quy định mới của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, chuyên gia, người lao động được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Đây được cho là một trong những bước đột phá, bởi quy định hiện hành không cho phép dân cư sinh sống tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Trường hợp cần thiết, người nước ngoài (gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của UBND cấp tỉnh. Việc tạm trú của người nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tại khoản 3 Điều 29 Nghị định 82/2018/NĐ-CP như:

Trường hợp lưu trú ở doanh nghiệp tại khu công nghiệp gồm trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh, biểu tình, bạo loạn hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, chuyên gia, người lao động được phép lưu trú ở doanh nghiệp, ở lại doanh nghiệp tại khu công nghiệp.

Cụ thể, đối với chuyên gia, người lao động là người Việt Nam được phép lưu trú ở doanh nghiệp tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về cư trú. Đối với chuyên gia, người lao động là người nước ngoài được phép ở lại doanh nghiệp tại khu công nghiệp trong thời gian ít hơn 30 ngày và phải thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Không chỉ có vậy, so với Nghị định hiện hành, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP tạo ra nhiều thuận lợi cho nhà đầu tư trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế.

Cụ thể, Điều 29 Nghị định này nêu rõ, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để cho các đối tượng là người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế thuê, mua, thuê mua khi quy định:

UBND các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục, xã hội, văn hóa, thể thao trên địa bàn.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng phương án phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế gắn liền với phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế trong quy hoạch tỉnh và đảm bảo quỹ đất để thực hiện phương án.

Khuyến khích nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế mua, thuê, thuê mua nhà ở để cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế sử dụng, thuê, mua lại, thuê lại.

Trong trường hợp khu đất phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp nằm liền kề khu công nghiệp, thì UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp gắn với quy hoạch xây dựng khu nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Những điểm mới đã nêu trong Nghị định số 35/2022/NĐ-CP đã phần nào giải quyết được những băn khoăn, vướng mắc mà các chuyên gia và nhà đầu tư đã kiến nghị tại chuỗi tọa đàm trực tuyến về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế do Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức trước đó.

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2022 và thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP (trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều 74 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP).

 

GIA NGUYỄN

 

Nguồn: enternews.vn

Trang 1 trong tổng số 65 trang (777 tin)