Ấn phẩm

Sổ tay hướng dẫn thực hành luật lao động 2019 trong ngành thuỷ sản

Mar 28 2022 13:00 GMT+7

Việt Nam là nước có sản lượng thủy sản lớn trên thế giới. Năm 2020 sản lượng thủy sản Việt Nam đạt 8,4 triệu tấn, trong đó sản lượng thủy sản khai thác đạt 3,84 triệu tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 4,56 triệu tấn. Sản lượng thủy sản không chỉ cung cấp đầy đủ cho nhu cầu của gần 100 triệu dân Việt Nam, phần còn lại đã và đang sử dụng cho xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu thủy sản năm 2020 đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng thủy sản của Việt Nam đã xuất khẩu tới khoảng 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại nguồn thu ngoại tệ cũng như uy tín ngày càng cao cho đất nước. Việt Nam đã ký 15 hiệp định thương mại với các nước cũng như với các khu vực và khối. Mặc dầu những kết quả nêu trên rất ấn tượng, nhưng đặc điểm sản xuất hàng hóa thủy sản của Việt Nam (trừ nuôi cá tra) quy mô vẫn còn nhỏ lẻ, chủ yếu nông hộ, có quá nhiều quy trình và hình thức nuôi trồng, đánh bắt và chế biến. Trong khi đó người tiêu dùng trong và ngoài nước ngày càng có yêu cầu cao hơn về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất có trách nhiệm và bền vững. Một trong số các tiêu chí đó là thúc đẩy thực hành trách nhiệm xã hội của các nhà sản xuất. Trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới các bên đều có điều khoản về các vấn đề liên quan đến lao động sản xuất và xã hội cũng như điều khoản về thúc đẩy thực hành trách nhiệm xã hội của nhà sản xuất. Như vậy, yêu cầu thực hiện trách nhiệm xã hội là yêu cầu của người tiêu dùng, là một yêu cầu chính đáng mà các nhà sản xuất từ nuôi trồng, khai thác tới chế biến, thương mại đều có trách nhiệm thực hiện.

Với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hợp quốc (ILO), Tổng cục Thủy sản xây dựng cuốn sổ tay hướng dẫn trên cơ sở luật pháp Việt Nam, thực tiễn và đặc thù của ngành nghề và nhằm giúp cho người sử dụng lao động và người lao động trong ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản nắm rõ được một số các quy định về pháp luật lao động có liên quan nhất đến lĩnh vực thủy sản, một số chú giải phù hợp với đặc thù ngành nghề trong công tác tuyển dụng và sử dụng lao động. Đồng thời, sổ tay cũng giúp cho người lao động trong ngành thủy sản hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm cơ bản khi được tuyển dụng và làm việc.

Cuốn sổ tay này được một số chuyên gia thuộc ngành lao động và thủy sản soạn thảo với lời văn đơn giản nhất, lược trích nội dung pháp luật cơ bản nhất, cần thiết nhất và chú trọng tới các hành động và công việc thực tiễn để người người sử dụng lao động và người lao động dễ hiểu và dễ thực hiện. Sổ tay cung cấp các thông tin ngắn gọn về bối cảnh hiện tại của các vấn đề, đưa một số cơ sở pháp lý và đặt một số tình huống ở dạng câu hỏi và giải quyết tình huống ở dạng câu trả lời đơn giản, ngắn gọn. Sau đó tổng hợp một số ý kiến tư vấn của các chuyên gia để tham khảo.

Tải về TẠI ĐÂY

Trang 1 trong tổng số 4 trang (39 tin)