Ấn phẩm

Bộ tài liệu hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Oct 1 2021 13:00AM GMT +7

Trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động khắc phục những khó khăn tiếp tục thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ trong đó có chính sách “Hỗ trợ người sử dụng lao động trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động”

Thông tin chi tiết:

  • Cẩm nang “Hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
  • Quy trình đề nghị thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

TẢI VỀ

Trang 1 trong tổng số 4 trang (37 tin)