Chủ đề

Hội thảo (trực tuyến) của Diễn đàn đa phương/ Multi- Stakeholder Forum (MSF) 2021 với chủ đề “Thu hẹp khoảng cách trong thúc đẩy quyền năng Người lao động: Quan điểm, thực hành và tiềm năng hợp tác của các chủ thể”

Oct 1 2021 13:00AM GMT +7

Sáng ngày 30/9, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Samsung Việt Nam, Viện LIGHT tổ chức hội thảo (trực tuyến) của Diễn đàn đa phương MSF 2021 với chủ đề “Thu hẹp khoảng cách trong thúc đẩy quyền năng người lao động: Quan điểm, thực hành và tiềm năng hợp tác của các chủ thể”.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cho biết VCCI, với vai trò tổ chức quốc gia đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người sử dụng lao động ở Việt Nam, luôn tích cực, chủ động đóng góp vào các chiến lược quốc gia về nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, cũng như phát triển kỹ năng cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế và CMCN 4.0. Bên cạnh đó, VCCI cũng ưu tiên cho những nỗ lực hợp tác đa bên nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp có những sáng kiến, thực hành tăng cường kỹ năng phù hợp cho lực lượng lao động thích ứng với nhu cầu của thị trường lao động và thúc đẩy quá trình cải tiến công nghệ mạnh mẽ hơn cả về chiều rộng và chiều sâu.

Ông Park Sung Geun, Phó TGĐ  Samsung Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Theo ông Park Sung Geun, Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam: “Việc Samsung có mặt ở Việt Nam và gây dựng ở đây một cứ điểm sản xuất lớn nhất thế giới đã thể hiện tầm nhìn và niềm tin vào tiềm năng của lực lượng lao động Việt Nam. Chúng tôi mong muốn bằng những kinh nghiệm và thiện chí học hỏi, sẽ cùng các bên tìm kiếm và thúc đẩy các cơ hội hợp tác đóng góp cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng Công nghiệp 4.0 của nền kinh tế số Việt Nam, mà trung tâm chính là công tác Phát triển nhân tài cho Công nghiệp 4.0 gắn với liên tục đổi mới chính mình và học hỏi. Cùng với Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội sẽ là hai chủ thể đóng vai trò quan trọng trong công cuộc này, với các thế mạnh đặc thù và các tiềm năng hợp tác mà các bên đều đang cùng tìm hiểu và khám phá”.

Phiên Thảo luận được điều phối bởi nhà báo Uông Thị Thu Huyền

Tham gia phiên thảo luận có Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Thư ký VCCI, Bà Trần Thanh Hà, Trưởng ban Quan hệ lao động – Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ông Thân Đức Việt - Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần May 10 (CEO May 10), Bà Lê Kim Dung - Giám đốc quốc gia – tổ chức Care quốc tế (Care Inernational Vietnam), Bà Nguyễn Hồng Hà - Giám đốc Chương trình BetterWork Vietnam/ Tổ chức lao động quốc tế (ILO), Bà Đặng Thị Hải Hà - Sáng lập và giám đốc Respect Vietnam.

Tại phiên thảo luận, các diễn giả đều cho rằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tạo ra những cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức to lớn đối với các quốc gia phát triển trong đó có Việt Nam.

Ngoài ra, các diễn giả cũng trao đổi kinh nghiệm về thu hẹp khoảng cách trong thúc đẩy quyền năng người lao động; tiềm năng hợp tác giữa các chủ thể để doanh nghiệp có thể thích ứng linh hoạt hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, áp dụng công nghệ vào quản lý và sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực nhằm tiếp tục hoạt động kinh doanh liên tục và nhanh chóng khôi phục sau đại dịch và đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0.

 

 

MinhTu Do

Trang 1 trong tổng số 56 trang (672 tin)