Giáo dục nghề nghiệp và Phát triển kỹ năng nghề

Hỏi & Đáp Pháp luật lao động: Giáo dục nghề nghiệp và Phát triển kỹ năng nghề

Aug 20 2021 13:00AM GMT +7

Hỏi: Xin hỏi Bộ luật Lao động 2019 quy định như thế nào về việc đào tạo nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề ?

Trả lời: Theo Điều 59 Bộ luật Lao động 2019 (thì việc đào tạo nghề và phát triển kỹ năng nghề được quy định như sau:

1. Người lao động được tự do lựa chọn đào tạo nghề nghiệp, tham gia đánh giá, công nhận kỹ năng nghề quốc gia, phát triển năng lực nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu việc làm và khả năng của mình.

2. Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động có đủ điều kiện đào tạo nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình và người lao động khác trong xã hội thông qua hoạt động sau đây:

a) Thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc mở lớp đào tạo nghề tại nơi làm việc để đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động; phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định;

b) Tổ chức thi kỹ năng nghề cho người lao động; tham gia hội đồng kỹ năng nghề; dự báo nhu cầu và xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề; tổ chức đánh giá và công nhận kỹ năng nghề; phát triển năng lực nghề nghiệp cho người lao động.

MinhTu Do