Sự kiện

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chính thức tham gia Liên đoàn Người sử dụng lao động ASEAN

May 21 2021 13:00AM GMT + 7

Phó Chủ tịch Hoàng Quang Phòng tham gia Hội nghị trực tuyến với Liên đoàn Người sử dụng lao động ASEAN (ACE).

Ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch VCCI và Bà Vi Thị Hồng Minh – Phó Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động tham gia hội nghị tại VCCI

 

ACE được thành lập vào ngày 25 tháng 11 năm 1978 và đại diện bởi các Tổ chức Người sử dụng lao động trong ASEAN, nhằm tối ưu hóa liên lạc, hợp tác và đại diện trong các lĩnh vực pháp luật lao động và xã hội, quan hệ và thông lệ lao động giữa chính họ và trong mối quan hệ với cộng đồng quốc tế.

 

Ngày 20/5/2021 và ngày 21/5/2021 vừa qua, Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)  đã tham gia 02 Hội nghị trực tuyến với Giám đốc điều hành và Hội đồng quản trị của ACE. Đậy là 2 cuộc họp quan trọng được tổ chức hàng năm để đưa ra kế hoạch hoạt động, tổ chức, và thông qua các báo cáo của ACE.

 

Ngày 21/5/2021, với tư cách là Tổ chức đại diện Người sử dụng lao động lớn nhất tại Việt Nam với khoảng 200000 thành viên trên toàn quốc, VCCI đã chính thức trở thành thành viên của ACE. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hoàng Quang Phòng cho biết việc trở thành thành viên của ACE là rất quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Sự đoàn kết của người sử dụng lao động ở cấp độ ASEAN sẽ giúp cộng đồng người sử dụng lao động tại khu vực có những bước đi vững chắc hơn trên con đường hội nhập.

 

VCCI mong muốn học hỏi, trao đổi các sáng kiến và kinh nghiệm về những thay đổi lập pháp, thực tiễn tốt nhất và xu hướng trong lao động, xã hội và kinh tế và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức thành viên của ACE, cũng như cam kết tuân thủ thực hiện những quy định, quy chế mà ACE đang áp dụng chung cho các quốc gia thành viên.

MinhTu Do

 
Trang 1 trong tổng số 3 trang (25 tin)