Ấn phẩm

Infographic: Hợp đồng lao động - Bộ Luật Lao động 2019

Mar 2 2021 9:00AM GMT + 7

Ấn phẩm giới thiệu những điểm mới liên quan đến Hợp đồng Lao động trong Bộ Luật Lao động 2019 do Văn phòng giới sử dụng lao động phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Sau khi BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Văn phòng giới sử dụng lao động (VCCI) đã phối hợp cùng với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam xây dựng bộ tài liệu (inforgraphic và tờ rơi) về các chủ đề như: Thời giờ làm việc; Kỷ luật lao động; Đối thoại; Thỏa ước lao động tập thể… Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật lao động trong bối cảnh mới.

Infographic: Hợp đồng lao động - Định nghĩaInfographic: Hợp đồng lao động - Quyền của người sử dụng lao động và người lao động

MinhTu Do

File tài liệu: 202132113122-BEAVCCI.pdf

Trang 1 trong tổng số 3 trang (32 tin)