Sự kiện

Khoá tập huấn “Những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 - Giải pháp cho các tình huống, vướng mắc trong quá trình áp dụng PLLĐ” tại Bình Định

Oct 6 2020 14:00AM GMT + 7

Khoá tập huấn “Những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 - Giải pháp cho các tình huống, vướng mắc trong quá trình áp dụng PLLĐ” đã diễn ra trong 2 ngày 6-7/10/2020 cho nhóm doanh nghiệp ngành gỗ, dệt may, dịch vụ ... tại Bình Định.

Những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 - Giải pháp cho các tình huống, vướng mắc trong quá trình áp dụng PLLĐ
Ảnh khóa tập huấn “Những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 - Giải pháp cho các tình huống, vướng mắc trong quá trình áp dụng PLLĐ”

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nắm được những điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019 giúp doanh nghiệp cải thiện mối quan hệ lao động, cải tiến năng suất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Văn phòng Giới sử dụng Lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục tổ chức khóa tập huấn trong 2 ngày 6-7/10/2020 cho nhóm doanh nghiệp ngành gỗ, dệt may, dịch vụ... tại Bình Định với chủ đề Những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 - Giải pháp cho các tình huống, vướng mắc trong quá trình áp dụng PLLĐ.

Giảng viên trong khoá tập huấn Tiến sỹ Vũ Thị Thu Hiền - Chuyên gia tư vấn pháp luật lao động đã giới thiệu những điểm mới, sửa đổi của Bộ Luật lao động năm 2019 liên quan chủ yếu đến các nội dung như giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động; một số điểm mới về giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề nghiệp; đối thoại, thương lượng tập thể ... và giải đáp thắc mắc của Doanh nghiệp về những điểm mới, sửa đổi này. Bà Vi Thị Hồng Minh - Phó Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động cũng chia sẻ cho nhóm doanh nghiệp tham gia khoá tập huấn về thông tin liên quan đến một số dự thảo Nghị định/Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động 2019 và những nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong quá trình diễn ra khoá tập huấn giảng viên cũng đưa ra những phân tích, đánh giá tác động của những nội dung mới/sửa đổi ảnh hưởng đến người lao động và doanh nghiệp. Thông qua khoá học này, các học viên được giải đáp thắc mắc về những điểm mới, sửa đổi và vận dụng vào thực tiễn để giải quyết các vướng mắc đang có tại của doanh nghiệp.

Tải tờ rơi Những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019

Vi Minh

Trang 1 trong tổng số 3 trang (25 tin)