Sự kiện

Khoá tập huấn “Những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 - Giải pháp cho các tình huống, vướng mắc trong quá trình áp dụng PLLĐ” tại Nha Trang

Sep 30 2020 9:00AM GMT + 7

Khoá tập huấn “Những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 - Giải pháp cho các tình huống, vướng mắc trong quá trình áp dụng PLLĐ” tại Nha Trang, Khánh Hòa trong 2 ngày 29-30/9/2020.

Việc đổi mới này sẽ tác động khá nhiều đến quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động, để hỗ trợ các doanh nghiệp nắm được những điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019 nhằm cải thiện mối quan hệ lao động, cải tiến năng suất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Văn phòng Giới sử dụng Lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức khóa tập huấn tại Nha Trang, Khánh Hoà trong 2 ngày 29-30/9/2020 với chủ đề Những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 - Giải pháp cho các tình huống, vướng mắc trong quá trình áp dụng PLLĐ.

Những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 - Giải pháp cho các tình huống, vướng mắc trong quá trình áp dụng PLLĐ
Đại biểu dự tập huấn

Giảng viên trong khoá tập huấn Tiến sỹ Đỗ Ngân Bình – Chuyên gia tư vấn pháp luật về Luật lao động đã giới thiệu 68 điểm mới, sửa đổi của Bộ Luật lao động năm 2019 và giải đáp thắc mắc của Doanh nghiệp về những điểm mới, sửa đổi này. Bà Vi Thị Hồng Minh – Phó Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động cũng chia sẻ cho các doanh nghiệp tại Nha Trang về thông tin liên quan đến một số dự thảo Nghị định/Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động 2019. Đồng thời các giảng viên cũng có những phân tích, đánh giá tác động của những nội dung mới/sửa đổi ảnh hưởng đến người lao động và doanh nghiệp. Thông qua khoá học này, các học viên được giải đáp thắc mắc về những điểm mới, sửa đổi và vận dụng vào thực tiễn để giải quyết các vướng mắc đang có tại của doanh nghiệp.

Tải tờ rơi Những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019

Vi Minh

Trang 1 trong tổng số 3 trang (25 tin)