Ấn phẩm

Báo cáo nghiên cứu Tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) đến quan hệ lao động tại nơi làm việc ở Việt Nam

MinhTu Do Oct 29 2019 9:30AM GMT + 7

Ngày 30 tháng 06 năm 2019, Việt Nam đã tham gia ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (HĐTMTD) với Liên minh châu Âu (EVFTA). Ngay khi EVFTA có hiệu lực, khoảng 85,6% số dòng thuế xuất khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) sẽ được xóa bỏ, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Tương tự, 65% dòng thuế đối với hàng xuất khẩu của EU sang Việt Nam cũng sẽ được xóa bỏ ngay khi HĐTMTD có hiệu lực. Bên cạnh những tác động về mặt thương mại - kinh tế, việc thực hiện các cam kết nêu trong EVFTA và các HĐTMTD thế hệ mới khác có những ảnh hưởng, tác động nhất định tới cơ chế và thực tiễn về lao động, thương mại và phát triển bền vững ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã và đang xem xét và tiến hành điều chỉnh các chính sách pháp luật lao động để đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu phát triển, phù hợp với các điều kiện của HĐTMTD cũng như tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế mà Việt Nam đã cam kết. Điều này mở ra cả các cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp trong bối cảnh cần phải có sự thay đổi để thực thi các cam kết và phát triển bền vững.

Nhằm đánh giá nhanh khoảng cách giữa thực tiễn và cam kết về lao động trong EVFTA, cũng như phân tích các cơ hội, thách thức và đề xuất giải các pháp để cải thiện thúc đẩy thực hành lao động tốt hơn ở Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO) xây dựng Báo cáo nghiên cứu Tác động của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) đến quan hệ lao động tại nơi làm việc ở Việt Nam.
Báo cáo này được xây dựng bởi nhóm chuyên gia gồm Bà Trần Thị Lan Anh – Phó Tổng thư ký VCCI, Ông Đào Quang Vinh – Viện trưởng Viện Khoa học Lao động Xã hội - Bộ LĐTBXH, Bà Mai Hồng Ngọc – Trưởng phòng Văn phòng Giới sử dụng Lao động - VCCI. Báo cáo được sự chỉ đạo và góp ý quý báu của TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, và Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế, TS Chang-Hee Lee, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam và Ông Nguyễn Ngọc Triệu, Cán bộ Chương trình Văn phòng ILO tại Việt Nam dành cho Báo cáo này. Đặc biệt, sự tham gia và chia sẻ tích cực của các Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp được phỏng vấn đã đóng góp lớn vào quá trình xây dựng và hoàn thiện Báo cáo.

Nội dung Báo cáo sẽ cung cấp thông tin giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về các cam kết lao động của Việt Nam khi ký kết EVFTA nói chung cũng như nhận thức rõ hơn các cơ hội, thách thức mà EVFTA mang lại nói riêng để có những sự chủ động chuẩn bị sẵn sàng trong bối cảnh mới. Chúng tôi hy vọng Báo cáo sẽ được Quý doanh nghiệp và các độc giả đón nhận tích cực!


PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

File tài liệu: 2019102915516-BEAVCCI.pdf

Trang 1 trong tổng số 4 trang (37 tin)