Ấn phẩm

Tuyên bố Ba bên về Những Nguyên tắc liên quan tới Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội

Doãn Giang Aug 27 2019 9:30AM GMT + 7

Tuyên bố MNE hay còn gọi là Tuyên bố Ba bên về Những Nguyên tắc liên quan tới Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội. Đây là công cụ duy nhất của ILO, hướng dẫn trực tiếp doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp trong nước và đa quốc gia) về chính sách xã hội, thực hành có trách nhiệm và bền vững tại nơi làm việc.

Trong năm 2019, ILO kỷ niệm tròn một thế kỷ làm việc với các đối tác ba bên để xây dựng và áp dụng bộ tiêu chuẩn lao động quốc tế thống nhất và toàn diện dựa trên các giá trị của con người; mang tính phổ thông và ứng dụng được cho mọi người ở tất cả các quốc gia, bất luận về trình độ phát triển kinh tế. Trong 100 năm lịch sử của mình, ILO đã thông qua một loạt các tuyên bố quan trọng trong khuôn khổ Hiến pháp 1919 và Tuyên bố Philadelphia 1944. Một trong số đó là Tuyên bố Ba bên về Những Nguyên tắc liên quan tới Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội, được phê chuẩn năm 1977 và sửa đổi vào năm 2017 và được biết đến dưới tên Tuyên bố MNE.

Tuyên bố MNE là công cụ duy nhất của ILO, hướng dẫn trực tiếp doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp trong nước và đa quốc gia) về chính sách xã hội, thực hành có trách nhiệm và bền vững tại nơi làm việc.

ILO nhìn nhận những đóng góp tích cực của các công ty trong phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi cũng nhận thức được rằng đối với chính sách phát triển của chính phủ và rất nhiều công ty hiện đang nhắm tới việc xây dựng hoặc tăng cường các thực hành về tuyển dụng, điều kiện sống và làm việc, và quan hệ lao động theo những nguyên tắc quốc tế đã được thỏa thuận, quá trình này có thể phức tạp và khó khăn để vượt qua.

Sử dụng những ví dụ rút ra từ kinh nghiệm thực tế trên thế giới, cuốn sách này đưa ra lời giải đáp cho những câu hỏi thường được nêu ra nhất, liên quan tới các tiêu chuẩn về lao động quốc tế mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong hoạt động hàng ngày của mình. Đó là một tâp hợp đúng nghĩa các nguồn lực của ILO để hướng dẫn thực tế cho các công ty trong việc xây dựng và thực hiện các thực hành lao động mang tính trách nhiệm xã hội tại nơi làm việc của mình. Những thực hành đó đóng góp cho môi trường làm việc lành mạnh, an toàn và sự tôn trọng đối với người công nhân và cũng góp phần tăng cường uy tín của Việt Nam như một đối tác tin cậy, có trách nhiệm và được kiểm soát tốt trong mậu dịch và thương mại quốc tế.

ILO thành thật mong muốn việc phổ biến và sử dụng rộng rãi cuốn sách này có thể giúp các doanh nghiệp, kể cả trong nước và nước ngoài, tại Việt Nam trong việc cải thiện công việc kinh doanh đi đôi với sự tôn trọng đầy đủ các quyền của con người và người lao động, đã được công nhận trên toàn thế giới. Hy vọng quý độc giả cảm thấy thú vị khi đọc cuốn sách này.

Chi tiết mời Quý vị xem tại đây:

Chang- Hee, Lee

Giám đốc quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam

File tài liệu: 201982793012-BEAVCCI.pdf

Trang 1 trong tổng số 4 trang (39 tin)