Chủ đề

Tập huấn những điểm mới trong các Nghị định hướng dẫn Bộ Luật Lao động

Doãn Giang May 22 2019 11:00AM GMT + 7

Vừa qua, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA/VCCI) phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn những điểm mới trong các Nghị định hướng dẫn Bộ Luật lao động.

Tập huấn tập trung vào những điểm mới trong các Nghị định, đặc biệt là các nghị định liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động (NLĐ) và Người sử dụng lao động (NSDLĐ) như Nghị định số 148/2018/NĐ-CP, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ...

Đại diện BEA/VCCI cho biết, hiện nay, Nghị định số 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2018 có 3 điều, với 13 điểm sửa đổi, bổ sung của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 (gồm 7 chương và 39 điều). Các điểm bổ sung đó là: Sửa đổi về vấn đề Người giao kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) đối với hộ gia đình; Tổ chức không có tư cách pháp nhân; Nội dung HĐLĐ; Quy định về HĐLĐ với NLĐ cao tuổi; Nghĩa vụ của NSDLĐ trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế; Quy định về thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, mất việc; Tiền lương làm căn cứ để trả cho NLĐ trong ngày nghỉ; Bổ sung quy định về Tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật; Đăng ký nội quy lao động; Trình tự xử lý kỷ luật lao động.

Tại Nghị định số 149/2018/NĐ-CP cũng có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/01/2019 với quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Tập huấn những điểm mới về các Nghị định trong Bộ Luật Lao động giúp NLĐ và NSDLĐ có những hiểu biết chính xác, rõ ràng hơn để có thể đưa ra những quyết định về nguồn nhân lực, nguồn nguyên liệu,... cho cơ quan, doanh nghiệp để tăng năng suất lao động, tạo ra nhiều công ăn việc làm, gia tăng sản xuất cho doanh nghiệp.

Trang 1 trong tổng số 89 trang (1058 tin)