Ấn phẩm

Ấn phẩm dự án “Tạo ra việc làm nhiều và tốt hơn thông qua thực hành trách nhiệm xã hội trong ngành Điện tử ở Việt Nam“

Doãn Giang June 12 2018 12:00AM GMT + 7

Samsung Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động Trách nhiệm xã hội

Tải ấn phẩm: Samsung Việt Nam

Samsung Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động Trách nhiệm Xã hội trong doanh nghiệp - Giới thiệu chung & Định hướng phát triển bền vững

Samsung Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động Trách nhiệm Xã hội trong doanh nghiệp - Trung tâm Đào tạo thực hành và hướng nghiệp Samsung

Samsung Vietnam Actively participate in the CSR activities

Foster Việt Nam: chăm sóc sức khoẻ cho người lao động

Tải ấn phẩm: Foster Việt Nam

Foster Việt Nam chăm sóc sức khoẻ cho người lao động - Thông tin chung & Triết lý kinh doanh

Foster Việt Nam chăm sóc sức khoẻ cho người lao động - Lợi ích

Foster Vietnam focusing on employee healthcare

LG Việt Nam: Xây dựng văn hoá doanh nghiệp giúp tạo mối quan hệ lao động hài hoà

Tải ấn phẩm: LG Việt Nam

LG Việt Nam: Xây dựng văn hoá doanh nghiệp giúp tạo mối quan hệ lao động hài hoà - Giới thiệu

LG Việt Nam: Xây dựng văn hoá doanh nghiệp giúp tạo mối quan hệ lao động hài hoà - Vấn đề & Giải pháp

LG Electronics Vietnam: Corporate culture to build harmonized industrial relations

Meiko Việt Nam: Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân

Tải ấn phẩm: Meiko Việt Nam

Meiko Việt Nam: Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân - Giới thiệu / Vấn đề / Giải pháp

Meiko Việt Nam: Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân - Bài học kinh nghiệm

Meiko Vietnam: Caring for workers' life

Canon Việt Nam: Hệ thống đào tạo toàn diện từ phòng ban đến quy mô công ty

Tải ấn phẩm: Canon Việt Nam

Canon Việt Nam: Hệ thống đào tạo toàn diện từ phòng ban đến quy mô công ty - Giới thiệu & Vấn đề

LG Việt Nam: Xây dựng văn hoá doanh nghiệp giúp tạo mối quan hệ lao động hài hoà - Giải pháp & Bài học kinh nghiệm

Canon Vietnam: A comprehensive training system from divisions to company level

Trang 1 trong tổng số 4 trang (37 tin)