Văn phòng đại diện tại Khánh Hoà

Văn phòng đại diện tại Khánh Hoà

Feb 28 2018 12:00AM GMT + 7

Điện thoại: 0258. 3878 063 Fax: 0258.3878057

Lãnh đạo đơn vị

Bà Đặng Thị Thu Nguyệt - Trưởng văn phòng Đại diện

Địa chỉ cơ quan: Nhà A5, Chung cư số 2 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại cơ quan: 0258 3878 063

Fax: 0258.3878057