Chi nhánh tại Cần Thơ

Chi nhánh tại Cần Thơ

Feb 28 2018 12:00AM GMT + 7

Điện thoại: 0292 3824918 Fax: 0292 3824169

Lãnh đạo đơn vị

Ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918 – Ext 106

Fax: 0292 3824169

Bà Võ Thị Thu Hương - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918 – Ext 106

Fax: 0292 3824169

Bà Nguyễn Thị Thương Linh - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918 – Ext 106

Fax: 0292 3824169

Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918 – Ext 106

Fax: 0292 3824169

Bà Huỳnh Thiên Trang - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918 – Ext 106

Fax: 0292 3824169