Chi nhánh tại Vũng Tàu

Chi nhánh tại Vũng Tàu

Feb 28 2018 12:00AM GMT + 7

Điện thoại: (0254) 3852710 Fax: 0254 3859 651

Lãnh đạo đơn vị

Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Giám đốc phụ trách

Địa chỉ cơ quan: 155 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. Vũng Tàu

Điện thoại cơ quan: 02543 852 710 Ext: 219

Fax: 0254 3859 651

 

Bà Vũ Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 155 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. Vũng Tàu

Điện thoại cơ quan: 02543 852 710 Ext: 222

Fax: 0254 3859 651

 

Bà Nguyễn Xuân Bích Thoại - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 155 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. Vũng Tàu

Điện thoại cơ quan: 02543 852 710 Ext: 234

Fax: 0254 3859 651

 

Ông Nguyễn Hữu Trường - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 155 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. Vũng Tàu

Điện thoại cơ quan: 02543 852 710 Ext: 232

Fax: 0254 3859 651