Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Feb 28 2018 12:00AM GMT + 7

Điện thoại: (028) 3932 6598 Fax: (028) 3932 5472

Lãnh đạo đơn vị

Ông Trần Ngọc Liêm - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại cơ quan: 028 39322054

Fax:(028) 3932 5472

 

Ông Nguyễn Thế Hưng - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại cơ quan: 028 39325495

Fax:(028) 3932 5472

 

Ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại cơ quan: 028 39325281

Fax:(028) 3932 5472