Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Feb 28 2018 12:00AM GMT + 7

Điện thoại: (028) 3932 6598 Fax: (028) 3932 5472

Lãnh đạo đơn vị

 

Ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Kiêm Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ cơ quan: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại cơ quan: (028) 39321788

Fax:(028) 3932 5472

 

Bà Vũ Thu Hằng - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại cơ quan: 028 39322054

Fax:(028) 3932 5472

 

Ông Nguyễn Thế Hưng - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại cơ quan: 028 39325495

Fax:(028) 3932 5472

 

Ông Trần Ngọc Liêm - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại cơ quan: 028 39325281

Fax:(028) 3932 5472