Tổ chức và Hoạt động

Văn phòng Giới sử dụng lao động

Feb 27 2018 12:00AM GMT + 7

Lãnh đạo đơn vị

Bà Trần Thị Lan Anh - Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Giám Đốc Văn phòng Giới sử dụng Lao động

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (+84) 024 35 742 022 - Ext: 214

Fax: (+84) 024 35 742 020; (+84) 024 35 742 030

 

Bà Trần Thị Hồng Liên - Phó Giám Đốc

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (+84) 024 3574 2107

Fax: (+84) 024 3574 2020; (+84) 024 3574 2030

 

Bà Vi Thị Hồng Minh - Phó Giám Đốc

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (+84) 024 3574 2022 - Ext: 214

Fax: (+84) 024 3574 2020; (+84) 024 3574 2030