Pháp luật lao động

23/2021/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản: còn hiệu lực
Số ký hiệu: 23/2021/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Ngày ban hành: 19/03/2021
Ngày hiệu lực: 01/06/2021
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Chính phủ
Tệp đính kèm: 20217114836-BEAVCCI.pdf
Quay lại