Pháp luật lao động

152/2020/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản: còn hiệu lực
Số ký hiệu: 152/2020/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành: 30/12/2020
Ngày hiệu lực: 15/02/2021
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Chính Phủ
Tệp đính kèm: 2021114105045-BEAVCCI.pdf
Quay lại