Pháp luật lao động

136/2020/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 136/2020/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Ngày ban hành: 24/11/2020
Ngày hiệu lực: 10/01/2021
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Tổ chức lao động quốc tế
Tệp đính kèm: 202012215224-BEAVCCI.pdf
Quay lại