Pháp luật lao động

34/2020/QĐ-TTg
Hiệu lực văn bản: còn hiệu lực
Số ký hiệu: 34/2020/QĐ-TTg
Tên văn bản: Ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
Ngày ban hành: 26/11/2020
Ngày hiệu lực: 15/01/2021
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Chính phủ
Tệp đính kèm: 2020122152026-BEAVCCI.pdf
Quay lại