Pháp luật lao động

06/2020/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản: còn hiệu lực
Số ký hiệu: 06/2020/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Ngày ban hành: 20/8/2020
Ngày hiệu lực: 05/10/2020
Loại văn bản: Công ước
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội
Tệp đính kèm: 2020101494825-BEAVCCI.pdf
Quay lại