Pháp luật lao động

114/2020/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 114/2020/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Ngày ban hành: 25/9/2020
Ngày hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị Quết
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Chính Phủ
Tệp đính kèm: 2020930143423-BEAVCCI.pdf
Quay lại