Pháp luật lao động

12/2020/QĐ-TTg
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 12/2020/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
Ngày ban hành: 31/3/2020
Ngày hiệu lực: 15/05/2020
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Thủ Tướng Chính phủ
Tệp đính kèm: 202054145548-BEAVCCI.pdf
Quay lại