Pháp luật lao động

20/2020/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 20/2020/NĐ-CP
Tên văn bản: Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
Ngày ban hành: 17/02/2020
Ngày hiệu lực: 01/04/2020
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Chính Phủ
Tệp đính kèm: 202048141727-BEAVCCI.pdf
Quay lại