Pháp luật lao động

16/CT-TTg
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 16/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị về các biện pháp cấp bách, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành: 31/3/2020
Ngày hiệu lực: 31/03/2020
Loại văn bản: Chỉ Thị
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Thủ Tướng Chính phủ
Tệp đính kèm: 202044152237-BEAVCCI.pdf
Quay lại