Pháp luật lao động

32.2018.TT.BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản:
Số ký hiệu: 32.2018.TT.BLĐTBXH
Tên văn bản: Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày hiệu lực: 08/02/2019
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: BLĐTBXH
Tệp đính kèm: 202031911825-BEAVCCI.pdf
Quay lại