Pháp luật lao động

04.2019.TT.BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 04.2019.TT.BLĐTBXH
Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày ban hành: 21/1/2019
Ngày hiệu lực: 08/03/2019
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: BLĐTBXH
Tệp đính kèm: 202031911634-BEAVCCI.pdf
Quay lại